EATON
 
Tento seriál bude obsahovať všetky informácie, ktoré sú potrebné k tomu, aby ste porozumeli špičkovým riešeniam Eaton® v odbore ochrany napájania. Nájdete tu postupne množstvo užitočných vysvetlení, ktoré sú koncipované tak, aby vám pomohli pri spracovaní najlepších riešení pre vašich zákazníkov. Uvedené budú informácie o problémoch vyskytujúcich sa v sieti, okolnosti ovplyvňujúce životnosť batérií, prehľad rôznych UPS topológií a tiež nákresy vidlíc a zásuviek, vyskytujúcich sa v elektrických rozvodoch.
 
3 dôvody prečo používať záložné zdroje - UPS

UPS (zdroj neprerušeného napájania / záložný zdroj) všeobecne chráni IT zariadenie a ďalšie elektrické spotrebiče pred problémami, ktorými trpia pri napájaní z  našej elektrorozvodnej siete. UPS plní nasledujúce tri základné funkcie:
 
Zabraňuje poškodeniu hardvéru typicky spôsobenému prepätím a napäťovými špičkami. Mnohé UPS tiež priebežne vstupné napájanie upravujú (vyhladzujú, filtrujú, stabilizujú).
 
UPS zabraňuje strate či poškodeniu dát. U dát, uložených v zariadeniach, u ktorých náhodne dôjde k tvrdému nesystémovému vypnutiu môže dôjsť k poškodeniu, alebo aj ich úplnej strate. UPS v spojení so softvérom pre správu napájania môže v prípade výpadku napájania vykonať regulárne odstavenie systému.
 
UPS zaisťuje dátovým sieťam a ďalším aplikáciám požadovanú dostupnosť a bráni výpadkom. UPS môžu byť tiež kombinované so záložnými generátormi, ktorým poskytnú čas potrebný na naštartovanie a nábeh v prípade výpadku hlavného napájania.
 
Zobraziť záložné zdroje EATON
Základné fakty o napätí, prúde a frekvencii

Pri diskusiách o elektrine a elektrotechnických výrobkoch sú napätie, prúd a kmitočet tromi najčastejšie používanými výrazmi. V zjednodušenom pohľade je Volt (V) jednotkou používanou na vyjadrenie "tlaku", pod ktorým sa elektrina pohybuje vodičom alebo obvodom, zatiaľ čo Ampér (A) je jednotkou vyjadrujúcou "objem". Analogicky k prúdeniu vody v potrubí sa často uvádza, že Volty vyjadrujú hodnotu tlaku a AMPER množstvo vody.

Keď na vodovodný kohútik pripojíte hadicu bez koncovej trysky, potečie veľa vody (Ampera) ale v hadici nebude veľký tlak (Volty). Pritlačením palca na koniec hadice pretekaniu objem vody znížite a zvýšite jej tlak, takže voda dostrekne ďalej.

V terminológii elektrotechniky je hodnota elektrického prúdu v Ampéroch mierou toho, koľko elektrónov pretečie vodičom, zatiaľ čo Volty vyjadrujú, akou silou sú elektróny uvádzané do pohybu. Ako hasičská hadica pripojená na rovnaký tlak poskytne oveľa väčší objem vody ako hadice záhradné, tak aj vodič, ktorý má preniesť väčšiu elektrický prúd musí mať pri rovnakom napätí väčší priemer.

Kmitočet (Hz) je vyjadrením toho, koľko kmitov za sekundu vykoná elektrický signál. Kmitočet elektrorozvodnej siete v domácnostiach sa mení v závislosti na geografickej polohe. Pri priemyselných aplikáciách možno kmitočet nastaviť podľa potrieb zákazníka tak, aby spĺňal konkrétne požiadavky na danom mieste. Zabezpečenie toho, že Volty, ampér a frekvencia (Hertz) pripojeného zariadenia sú kompatibilné s parametrami elektrického napájania možno prirovnať k zabezpečeniu správneho druhu paliva pre natankovanie automobilu.
 
Jednofázové napájanie

V elektrotechnike sa pojem jednofázové sústavy používa na označenie rozvodu striedavého elektrického prúdu v systéme, kedy zdroj dodáva jediné striedavé napätie. Jednofázový rozvod pokrýva prípady spotrebičov s malým príkonom, ako sú v domácnosti predovšetkým osvetľovacie a vykurovacie telesá a systémy s malým počtom elektrických motorov s malým výkonom.

Jednofázový elektrický rozvod je to, čo máte vo väčšine prípadov doma. Dodávka elektriny pre naše domácnosti je všeobecne realizovaná jednofázovým striedavým zdrojom s napätím 230 V Ac. Keby ste použili osciloskop a merali napätie doma v normálnej zásuvke na stene, potom by ste videli sínusový priebeh s efektívnou hodnotou 230 Veff a frekvenciou 50 kmitov za sekundu, alebo ak 50 Hz. Napájací systém, v ktorom napätie osciluje popísaným spôsobom sa nazýva napájanie striedavým prúdom, použitá skratka je Ac (Alternating current).
 
Variantom k Ac napájanie je Dc (Direct current) napájanie jednosmerným prúdom, ktorého zdrojom sú napr. Batérie (akumulátory). Ac rozvod napájanie má proti jednosmernému Dc rozvodu najmenej tri výhody:

 
Veľké zdroje elektrického prúdu zo svojej podstaty generujú Ac,
takže premena na Dc by vyžadovala krok navyše.
Elektrické transformátory, na ktorých funkcii závisí elektroenergetická sieť, vyžadujú pre svoju činnosť striedavé napájanie.
Premena Ac na Dc je relatívne jednoduchá, zatiaľ čo premena Dc
na Ac je nákladná. Preto je Ac lepšou voľbou.
 
Trojfázové napájanie

Okrem toho, že ide o najefektívnejší spôsob rozvodu elektrickej energie na veľké vzdialenosti, umožňuje trojfázové napájanie tiež účinnejšiu prevádzku priemyselných zariadení. Trojfázové napájanie je charakterizované tromi jednofázovými priebehmi, vzájomne posunutými o fázový uhol 120 °, čiže o jednu tretinu periódy sínusoidy (pozri Obr. 1. dole).

Napätie v trojfázovej sústave možno merať medzi konkrétnou fázou a nulovým vodičom, alebo medzi dvoma fázami. Vzťah medzi napätím medzi fázou a nulovým vodičom (fázové napätie) a napätím medzi fázami (združené napätie) je dané hodnotou odmocniny z 3 (tj. 230 V proti 400 V).

Jednofázové napájanie je distribuované prostredníctvom zásuviek v domácnostiach a je určené na napájanie každodenne používaných spotrebičov, ako sú osobné počítače, osvetľovacie telesá a televízory. Ak by ste sa pozreli na napätie z jednofázovej zásuvky osciloskopom, uvideli by ste jednoduchú sínusoidu, ako je uvedené na Obr. 2. Je tomu tak preto, že jednofázové napájanie je získavané jednoducho použitím jednej fázy z trojfázového systému. Jeho efektívna hodnota (RMS) je 230 V a kmitočet sínusového priebehu je 50 Hz.
Zobraziť záložné zdroje EATON
ASBIS SK


 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 2 321 65 111

maps
Pobočka Žilina

Vysokoškolákov 4

010 08 Žilina

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 41 321 65 10

maps
Pobočka Košice

Južná trieda 66

040 01 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2018 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

Naša stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním našej stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac info