Podmienky ochrany osobných údajov a súkromia

 

KTO SME?

 

ASBIS SK spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, IČO: 31 382 541, registrovaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 7820/B (ďalej ako „ASBIS SK“) je najväčším distribútorom informačných a telekomunikačných technológií a taktiež najväčším IT distribútorom s pridanou hodnotou (VAD – Value Add Distributor) na Slovensku. Našim zákazníkom okrem klasickej distribúcie IT produktov ponúkame aj na mieru šité komplexné riešenia. ASBIS SK má vo svojom širokom portfóliu viac ako 60 značiek.

 

TRVALÝ ZÁVäZOK K OCHRANE SÚKROMIA

Rešpektujeme súkromie všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje pri svojej činnosti spracúvame. Zároveň sa zaväzujeme chrániť Vaše súkromie a zodpovedne zaobchádzať so všetkými informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame.

 

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete tieto podmienky a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a poskytovať Vaše osobné údaje tretím osobám v rozsahu ako je uvedené nižšie. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím Vaše osobné údaje.

 

Vaše osobné údaje môžeme získavať aj z iných zdrojov, napr. od Vášho zamestnávateľa alebo zmluvného partnera alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, a pod.

 

Radi by sme Vám pomohli porozumieť, prečo a akým spôsobom môžeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi. Tieto podmienky ochrany vysvetľujú transparentným spôsobom informácie vyžadované predpismi na ochranu osobných údajov.

 

Prečítajte si nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsob získavame a nakladáme s Vašimi údajmi a aké sú Vaše práva.

 

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje sú považované akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú definované platnými právnymi predpismi, napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa návštevníkov a pod.

 

Vaše údaje môžeme spracúvať na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od účelu spracovateľských operácií.

 

AKO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE?

V závislosti od toho, či ste uchádzač o zamestnanie, zamestnanec, dodávateľ, odberateľ, zmluvný partner, zamestnanec/kontaktná osoba tretej osoby, návštevník našej webovej stránky, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. S Vašimi údajmi však nakladáme vždy v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov.

 

Preto:

  • - ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu v ASBIS SK, viac informácií o spracúvaní Vašich údajov môžete nájsť TU.
  • - ak ste našim zákazníkom alebo návštevníkom našich webových stránok a spracúvame vaše osobné údaje, viac informácii o spracúvaní vašich údajov môžete nájsť  TU.
  • - ak ste súčasným alebo potenciálnym zákazníkom, dodávateľom, odberateľom, ich štatutárom, zamestnancom, kontaktnou osobou alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, viac informácii o spracúvaní Vašich údajov môžete nájsť TU.
  • - ak Vaše údaje spracúvame v rámci digitálneho marketingu, viac informácii o spracúvaní Vašich údajov môžete nájsť TU.

 

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku, použite našu e-mailovú adresu, alebo nám napíšte na korešpondenčnú adresu ASBIS SK.

Korešpondenčná adresa: ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, Bratislava, 831 06
Tel.: +421 2 321 65 111
E-mail:  [email protected]

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu, ktorou je p. Eirini Gianakidou. Zodpovedná osoba dohliada na zákonnosť spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom vyššie uvedeného emailu alebo na vyššie uvedenej adrese s označením zásielky: „k rukám zodpovednej osoby“.

Zároveň je Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie, ako sú uvedené v jednotlivých podmienkach ochrany, obráťte sa, prosím, na  zodpovednú osobu.

 

 

Pre uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby alebo odvolanie súhlasu, prosím využite náš kontaktný formulár.

Pre namietanie proti spracúvaniu na priamy marketing alebo proti spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme alebo verejnom záujme, prosím využite tento formulár.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť mobilnú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o.