Doručenie tovaru


DOPRAVA ZADARMO pri nákupe v hodnote nad 100,- EUR

Ak je denná hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 100,- EUR bez DPH, dopravu hradí ASBIS SK. V opačnom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za dopravu 5,- EUR bez DPH.

* Ak zákazník nakupuje v priebehu dňa tovar na viacerých faktúrach, tak hneď na prvej faktúre v rámci dňa ak je hodnota tovaru nižšia ako vyššie uvedené limity, sa automaticky vyfakturuje poplatok za dopravu vo výške 5,- EUR bez DPH. Ak v priebehu dňa celková výška nákupu bez DPH dosiahne limity pre bezplatnú dopravu, zákazníkovi sa automaticky na prvej faktúre, ktorá prekročí tento limit, automaticky vyfakturuje zľava za dopravu vo výške 5,- EUR bez DPH.


 • Doprava po území Slovenska:
 • Doprava v rámci Bratislavy:
 • Tovar vyfakturovaný do 13:00 hod. bude zaslaný v deň fakturácie.
  Tovar fakturovaný po 13:00 hod. bude zaslaný v nasledujúci pracovný deň.

 • Doprava mimo Bratislavy:
 • Rozosielanie tovaru zabezpečujeme prostredníctvom kuriérov prepravnej spoločnosti SPS.


ASBIS SK nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak zmluva s dealerom neustanoví inak. V prípade požiadavky zo strany dealera, dodávateľ zabezpečí dané poistenie tovaru na náklady odberateľa. ASBIS SK neposiela a ani neprijíma žiaden tovar ako spešninu.


OZNAM


Vážení obchodní partneri,


vzhľadom na opakujúce sa prípady prevzatia tovaru neoprávnenou osobou, ktorá podvodným spôsobom vystupuje v mene spoločnosti, s ktorou však v skutočnosti nemá nič spoločné, zavádzame nasledovné opatrenie na našu vzájomnú ochranu. Sledujúc naše i Vaše oprávnené záujmy, budeme pri preberaní tovaru vyžadovať, aby sa poverená osoba preukázala dokladom totožnosti za účelom overenia jej totožnosti.

Naša spoločnosť vydá tovar výlučne fyzickej osobe, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti za účelom overenia jej identity, číslom objednávky a ktorá je fyzickou osobou

 1. podnikateľom, ktorá si objednala tovar; alebo
 2. štatutárnym orgánom právnickej osoby (dealera); alebo
 3. splnomocnencom a ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom na prevzatie tovaru v mene dealera s notársky osvedčeným podpisom dealera (resp. osoby oprávnenej konať v mene dealera); alebo
 4. ktorú dealer jednoznačne označil pri objednávke, ako osobu oprávnenú na preberanie tovaru, v tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste pri zadaní objednávky označili osoby, ktoré sú poverené na prevzatie tovaru. Požadujeme, aby ste nám oznámili nasledovné identifikačné údaje ako sú kontaktné údaje spoločnosti a meno a priezvisko osôb oprávnených preberať tovar, vrátane čísla OP osôb oprávnených preberať tovar.

Vyhradzujeme si právo požiadať osobu preberajúcu tovar o preukázanie totožnosti za účelom overenia jej totožnosti pri predchádzaní podvodom a škodám spôsobeným v dôsledku skutočnosti, že tovar bol vydaný neoprávnenej osobe. Zároveň Vás upozorňujeme, že ste povinní informovať poverenú osobu o tejto skutočnosti.

V prípade, ak poverená osoba odmietne preukázať svoju totožnosť a budeme mať akékoľvek dôvodné pochybnosti o totožnosti poverenej osoby, máme právo odmietnuť vydať tovar tejto osobe.


Žiadame všetkých zákazníkov, ktorí nakupujú v ASBIS SK na faktúru so splatnosťou,a majú k dispozícii možnosť prevzatia tovaru formou osobného odberu, aby vyššie uvedené pravidlá rešpektovali.


V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na nás obrátiť na e-mailovej adrese: [email protected]


ASBIS SK podľa objednávky dodá dealerovi tovar na miesto, ktoré dealer určí alebo mu ho odovzdá v sídle ASBIS SK za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach, ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok ASBIS SK.


Súvisiace dokumenty 
 

▶ Obchodné podmienky

▶ GDPR

▶ Registrácia odberateľa 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o.