TRENDY: Dátové centrá a cloud
TRENDY: Dátové centrá a cloud
Prinášame júnový výber tém z prostredia IT
infraštruktúr. Predstavíme novú akvizíciu
spoločnosti IBM, riešenia bezpečnosti
od Lenova a Check Point a pochválime
sa aj ziskom HPE a Lenovo ocenení.
 
Spoločnosť IBM po úspešnej akvizícii spoločnosti ReaQta
pokračuje ďalšou akvizíciu a to spoločnosťou Randori 

Pridanie spoločnosti Randori dopomôže ďalej k zjednodušeniu detek-
cie hrozieb, pričom dopĺňa nedávnu akvizícii spoločnosti ReaQta
a spustenie QRadar XDR. Z analýzy nedávnych únikov údajov sa
ukázalo, že napriek zvýšeným investíciám majú spoločnosti naďalej
problémy so správou bezpečnosti. V skutočnosti 67 % organizácií
za posledné dva roky evidovalo, ako sa ich vonkajší útok rozšíril
v dôsledku rastúceho využívania cloudu, služieb tretích strán, inter-
netu a kybernetických systémov. Randori je štvrtou akvizíciou IBM
v roku 2022, keďže spoločnosť pokračuje v posilňovaní svojich schop-
ností a schopností v oblasti hybridného cloudu a AI, vrátane kyberne-
tickej bezpečnosti. 

Viac info
Komplexné riešenie
na ochranu

Získajte výhody komplexného
riešenia ochrany údajov s balí-
kom Dell DPS. Táto ponuka
spĺňa potreby organizácií všet-
kých veľkostí, chráni dáta a apli-
kácie v lokálnych alebo multi-
cloudových prostrediach. Kom-
plexné zálohovanie a obnova / 
Nepretržitá replikácia pre akú-
koľvek obnovu / Aplikačná
konzistentná ochrana / Obnova
cloudovej katastrofy / Integrácia
VMware.

Viac info
Lenovo
Edge Computing
Využite hodnotu dát v spojení
s riešeniami Lenovo Edge Com-
puting, ktoré sú poháňané pro-
cesorom Intel® Xeon® Platinum.
Získajte výkonné informácie
v reálnom čase z údajov
na akomkoľvek mieste pomocou
bezpečných prepojených a spo-
ľahlivých riešení. Skladom dos-
tupný malý a flexibilný server
ThinkSystem SE350 Edge
Server
, ktorý ponúka 16 TB
SSD úložisko a zabezpečenie.
Viac informácií
APC Smart UPS SRT
2200VA
Zariadenia Smart-UPS On-Line
zaisťujú ochranu napájania online
s vysokou hustotou a skutočným
dvojitým prevodom pre servery,
hlasové a datové siete, lekárske
prístroje a svetelné priemyselné
aplikácie. Pokiaľ sú požiadavky
na dobu behu kritických systé-
mov v hodinách (nie minútach),
tak sa dá zariadenie Smart-UPS
On-Line konfigurovať
s dodatočnými sadami batérií,
ktoré splnia náročné požiadavky
na dobu behu.
Kúpiť UPS
Cloud Email & Collaboration Suite Security       
Check Point predstavuje kom-
pletnú ochranu pre Microsoft
365, Google Workspace a všetky
vaše aplikácie na správu
a zdieľanie súborov. Blokuje
pokročilé phishingové, malvé-
rové a ransomvérové útoky
pred ich príchodom do inboxu.
Chráni citlivé obchodné údaje
(DLP) pred uniknutím.
Zabraňuje prevzatiu účtov
a chráni vašich používateľov
a mnoho ďalšieho. 
Viac info 
Zálohovanie a obnova podnikových dát je jedným z najpôso-
bivejších a najrozšírenejších prípadov použitia verejného
cloudu.
Veeam a Google Cloud sú už dlho lídrami v poskytovaní spoľahlivých,
overiteľných cloudových riešení obnovy v akomkoľvek prostredí alebo
aplikácii. Veeam Backup & Replication a Veeam Backup for Google
Cloud predstavuju pre podniky rýchlejší, nákladovo jednoduchší spô-
sob, ako zvýšiť úroveň možností zálohovania a obnovy spoločnosti.
Podnikoví zákazníci si môžu sami vytvoriť stratégiu zálohovania
a ukladania na základe svojich požiadaviek SLA a cieľov RTO/RPO,
a nie obmedzení nákladov, kapacity alebo škálovateľnosti.
Prejsť na článok
Nenašli ste, čo ste hľadali?
Napíšte nám
Novinky | Kontakt | Web
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2022 CyberSoft s.r.o.