Security
Security
Pozrite si aktuálne a zaujímavé technológie zamerané na ochranu koncových bodov a bodov nachádzajúcich sa v priemyselných sieťach. Súčasťou sú aj riešenia v oblasti riadenia bezpečnosti i prípadová štúdia.
Check Point Harmony Endpoint

Úrad pôsobí na približne 80 miestach po celej Ugande a aj v susedných krajinách. Prevádzka spoločnosti je prevažne založená na on-premise riešení, taktiež má VCE Vblock a Oracle SuperCluster privátne cloudy. Použité Office 365 riešenie je nasadené v Azure a IT tím má na starosti viac ako 2800 koncových zariadení naprieč celou organizáciou.


„Hľadali sme špičkového dodávateľa s najnovšími technológiami,“ povedal Mr. Wasenda.

Check Point Harmony Endpoint bol zavedený pre koncové body úradu. Harmony Endpoint zabraňuje najbezprostrednejším hrozbám pre koncové body a zároveň automatizuje 90 % detekcie, vyšetrovania a nápravy útokov pre bezpečnostný tím. 

Viac info
Ochrana pre priemysel
od Check Point
So zvyšujúcou sa konektivitou
priemyselných riadiacich systé-
mov (ICS) a konvergenciou pre-
vádzkovej technológie (OT) a IT
sietí sa taktiež zvyšuje plocha
útoku priemyselnej výroby a 
zariadení kritickej infraštruktúry.
Check Point ponúka najkomp-
lexnejšie riešenie v oblasti ky-
bernetickej bezpečnosti v oblasti
ICS, Check Point IoT Protect
for Industrial
 uchováva všetky
aktíva pripojené do OT siete
chránené. Pre viac informácií
ohľadom Check Point IoT ochra-
ny v ICS, si prečítajte článok,
ktorý sme pre vás pripravili.
Viac info
Ako byť o krok pred
kybernetickými hroz-
bami?
Cisco Talos sa špecializuje na
zber a vyhodnocovanie spravo-
dajských informácií o kyberne-
netických hrozbách a patrí v tejto
oblasti medzi najdôveryhodnej-
šie spoločnosti na svete. Kom-
binácia nástrojov Cisco výrazne
znižuje hrozbu kybernetických
útokov. Spojenie špičkového
hardvéru Cisco, pokročilých ana-
lýz Talos, platformy SecureX či
spoľahlivých nástrojov ako Secu-
re Client prináša najvyššiu mož-
nú mieru ochrany. Prečítajte
si viac v článku v spolupráci
s portálom Živé.sk. 
Prejsť na článok
S DELL OptiPlex 3000
dosiahnite viac 
Pracujte s istotou s množstvom
bezpečnostných funkcií vrátane
firmvéru TPM 2.0, slotu
pre štandardný bezpečnostný
zámok, slučka visiaceho zámku,
prepínača proti vniknutiu
a ochrany softvéru cloudového
klienta Dell. K dispozícii sú tri
rôzne operačné systémy vrátane
Dell ThinOS, Ubuntu Linux
s voliteľným softvérom
Dell Hybrid Client a Windows 10
IoT Enterprise. Viac informácií
nájdete tu.
Ukázať OptiPlex
Súčasné security riziká s Janom Gorduličom
Čo dnes vlastne hrozí firme v kyberpriestore? Ako ovplyvňujú phishing aktuálne lokálne témy, napríklad ceny energií alebo konflikt na Ukrajine? Ako vás chráni Cisco Umbrella a prečo je dobré o tomto riešení uvažovať? Milan Habrcetl z Cisco a Jano Gordulič v diskusii priblížia, ako postupovať pri ochrane svojho podnikania alebo organizácie pred hrozbami a pomenujú konkrétne príklady bezpečnostných incidentov.
Pozrieť video
Spoľahlivá ochrana 
pred externým rizikom

Randori Recon odhaľuje organi-
začné riziká a zabezpečuje, že
váš tím môže spoľahlivo fungo-
vať. Odhaľte hluché miesta, nes-
právne konfigurácie a zlyhania
procesov. Randori Recon vám
poskytuje kontext a informácie,
ktoré sú potrebné na elimináciu
externého rizika. Naše zistenia,
ktoré sú neustále aktualizované
najnovšími informáciami o zra-
niteľnostiach a hrozbách z ope-
račného centra Randori Hacker
Operations Center sú ľahko po-
chopiteľné, zdieľané a aktuálne.

Pozrieť video
Autentifikácia bez hesla
odolná voči phishingu
Overenie bez hesla je teraz reali-
tou. Autentifikácia Cisco Duo
bez hesla je teraz všeobecne
dostupná vo všetkých vydaniach
Duo. Zákazníci zvyčajne začínajú
svoju cestu bez hesla pomocou
webových aplikácií, ktoré pod-
porujú moderné overovanie. Na
tento účel je autentifikácia Duo
bez hesla povolená cez Duo Sing-
le Sign-On (SSO) pre federatívne
aplikácie. Duo ponúka flexibilný
výber možností, aby vyhovoval
potrebám podnikov a ich prípa-
dom použitia.
Viac info
Nenašli ste, čo ste hľadali?
Napíšte nám
Novinky | Kontakt | Web
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2023 CyberSoft s.r.o.