ASBIS SK
ASBIS SK

Softvérová platforma novej generácie
pre overenú a modernú ochranu dát v cloude

IT prostredie sa zmenilo. Dôvody na ochranu systémov presahujú bežné rámce obnovy aplikácií resp. scenáre obnovy po havárii. Požiadavky na zálohovanie prekročili možnosti IT tímov a postupne prešli k vlastníkom aplikácií a údajov, ktorí ale chcú urobiť viac, než len obnoviť svoje dáta.

Na podporu týchto nových požiadaviek sa zálohovacie aplikácie transformujú spôsobom, ktorý poskytuje viac než len prístup k zálohovaniu a možnostiam obnovy vrátane:

  • analýzy a opätovného použitia zálohovaných dát pre vývoj resp. testovanie
  • využitia cloudu na rozšírenie možností dátových centier
  • ochrany cloud-natívnych aplikácií
  • podpory pre samoobslužné zálohovanie a obnovenie dát z natívnych aplikácií
  • zabezpečenia centralizovaného riadenia a kontroly
  • zvýšenia odolnosti podniku pre zabezpečenie rýchleho zotavenia z kybernetických incidentov

Odpoveďou na tieto požiadavky môže byť produkt Dell PowerProtect Data Manager.

Cloudová ochrana dát novej generácie

Tieto výzvy môžete vyriešiť osvojením si širšej stratégie ochrany údajov v cloude. Takej, ktorá vás postaví na cestu k modernizácii vášho dátového centra a odomkne hodnotu vašich dát a aplikácií pre každého. A začína to nástrojom PowerProtect Data Manager (PPDM). Tento nástroj vám poskytuje cenný prehľad o chránených lokálnych a cloudových workloadoch, aplikáciách, súborových systémoch a virtuálnych serveroch (VM). Navyše prináša taktiež úplný dohľad a riadenie zálohovacieho procesu na zabezpečenie súladu s reguláciami. PPDM, navrhnutý s ohľadom na prevádzkovú jednoduchosť a agilnosť, umožňuje ochranu tradičných pracovných zaťažení vrátane systémov Oracle, Exchange, SQL, SAP HANA a súborových systémov, ako aj Kubernetes kontajnerov a virtuálnych prostredí. Údaje možete obnoviť lokálne alebo v cloude. Riadenie zálohovacieho procesu zaisťuje súlad s IT normami, vďaka čomu je možné dosiahnuť aj tie najprísnejšie ciele na zabezpečenie chodu služieb.

Autonómne operácie

PPDM dokáže automaticky detegovať a chrániť databázové systémy, virtuálne servery, súborové systémy a kontajnery Kubernetes, zatiaľ čo spoločný nástroj politiky automatizuje súlad a riadenie naprieč rôznymi typmi workloadov. Vďaka nemu môžete okamžite pristupovať k chráneným obrazom virtuálnych serverov za účelom nových spôsobou využitia zálohovaných dát, ako je napríklad rýchle nasadenie vývojových a testovacích prostredí. Natívna integrácia PPDM s funkcionalitou vSphere Storage Policy Based Management zabezpečí ochranu virtuálnych serverov a ponúka správcom úložiska a zálohovania, ako aj vlastníkom virtuálnych počítačov možnosť vybrať si politiku úložiska, ktorá sa má automaticky aplikovať na každý novovytvorenú inštanciu virtuálneho servera.

Optimalizovaný pre multicloud prostredia

Využite cloud na zálohovanie, dlhodobé uchovávanie a obnovu po havárii. Či už sa zameriavate na privátny, verejný alebo hybridný cloud, môžete si byť istí, že vaše údaje sú chránené na úrovni, ktorú potrebujete.

PPDM rozširuje ochranu dát v cloude rozložením záloh do cloudového úložiska pre dlhodobé uchovanie, aby sa minimalizovali náklady a maximalizoval prístup k zálohám bez dopadu na lokálne zdroje ochrany.

PPDM chráni workloady bežiace v AWS, Azure a Google Cloud a zároveň umožňuje obnovu po havárii do verejného cloudu. Automatizovaná orchestrácia scenárov zlyhania, obnovy do normálneho stavu a testovania zjednodušujú scenáre obnovy produkčných prostredí po havárii.

PPDM tiež prináša ochranu podnikových dát pre platformu VMware Tanzu, a to lokálne ako aj v cloude.

Ochrana cloud-natívnych aplikácií v multi-cloud prostrediach

Kritické aplikácie, nasadené vo verejných cloudoch vyžadujú na ochranu svojich údajov cloud-natívne metódy ochrany. Bohužiaľ, úroveň natívnej ochrany údajov, ktorá je k dispozícii vo verejných cloudoch, nie je dostatočná, konzistentná ani navrhnutá tak, aby zvládla takéto nasadenie v produkčnom prostredí. PPDM vám prináša jednoduchý spôsob, pomocou ktorého dokážete ochrániť workloady v prostrediach AWS a Azure prostredníctvom politík, založených na značkách a REST API. PowerProtect Cloud Snapshot Manager ako SaaS súčasť nástroja PPDM chráni natívne cloudové workload vo viacerých verejných cloudoch. To vám poskytuje globálnu viditeľnosť a kontrolu a umožňuje vám získať prehľad o aktivitách, súvisiacich s ochranou údajov vo vašej verejnej cloudovej infraštruktúre.

Zvýšte odolnosť podniku pomocou možností kybernetickej obnovy

Ochrana vášho podnikania začína ochranou vašich údajov. Ak chcete znížiť obchodné riziko spôsobené kybernetickými útokmi a vytvoriť kyberneticky odolnejší prístup k ochrane údajov, môžete modernizovať a automatizovať svoje stratégie obnovy a kontinuity podnikania a využiť najnovšie inteligentné nástroje na detekciu a obranu proti kybernetickým hrozbám.

Služba PowerProtect Cyber Recovery ako súčasť riešenia PPDM poskytuje overenú, modernú a inteligentnú ochranu na izolovanie kritických dát, identifikáciu podozrivej aktivity a urýchlenie obnovy údajov, čo vám umožní rýchlo obnoviť bežné obchodné operácie.

Samoobslužný systém pre vlastníkov údajov v kombinácii s centrálnym riadením IT

Rozšírte ochranu údajov pre nové scenáre obnovy dát a to všetko pri zachovaní si úplnej kontroly tým, že umožníte vlastníkom údajov a aplikácií vykonávať samoobslužné operácie zálohovania a obnovy z natívnych aplikácií priamo do zariadení Dell PowerProtect. PPDM zároveň poskytuje IT tímom potrebný dohľad a riadenie na zabezpečenie súladu s prevádzkovými normami.

Vlastníci a správcovia údajov môžu taktiež využiť cloudové monitorovanie a analitické nástroje prostredníctvom riešenia Dell CloudIQ. Cloud IQ poskytuje telemetriu, strojové učenie a prediktívnu analytiku na proaktívne prijímanie opatrení a urýchlenie riešenia problémov.

Začnite svoju cestu k modernej ochrane údajov so zariadením PowerProtect Data Manager Appliance

Zariadenie PowerProtect Data Manager Appliance obsahuje v sebe nástroj PPDM, ktorý poskytuje úplne novú generáciu multicloudovej ochrany údajov. Ponúka kompletné zálohovanie, deduplikáciu, replikáciu, obnovu, okamžitý prístup a obnovu, vyhľadávanie a analýzu a bezproblémovú integráciu s VMware, plus pripravenosť na obnovou po havárii v cloude, dlhodobé uchovávanie v cloude, ako aj podporu pre multicloudové workloady. Je ľahké ho nasadiť, spravovať a upgradovať a postupne sa rozrastá z 12 TB na 256 TB v prírastkoch po 12 TB – všetko vrátane licencií bez potreby ďalšieho hardvéru, prestojou alebo zbytočnej zložitosť.

Ak sa chcete o nástroji Power Protect Data Manager dozvedieť viac, navštívte webovú stránku výrobcu Dell Technologies.

Roman Benko

Senior IT architect

Zdroje: Dell Technologies

 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o.