ASBIS SK
ASBIS SK

HP Wolf Connect posúva hranice
vzdialenej správy počítačov


HP Wolf Protect and Trace s HP Wolf Connect sa stáva prvou softvérovou službou, ktorá dokáže lokalizovať, zablokovať a vymazať počítač na diaľku, aj keď je vypnutý alebo odpojený od internetu

HP Wolf Connect pomáha IT oddeleniam lepšie spravovať firemné zariadenia používané v rámci flexibilného režimu práce. Začlenením do služby HP Wolf Protect & Trace zrýchľuje a zjednodušuje riešenie požiadaviek na podporu, zabezpečenie dát pred stratou alebo krádežou, zmierňuje dopady narušenia bezpečnosti a optimalizuje správu IT.

„Kvôli flexibilnej práci je vzdialená správa vo veľkom meradle zložitejšia, ale o to dôležitejšia,“ vysvetľuje Dr. Ian Pratt, riaditeľ pre zabezpečenie v spoločnosti HP Inc. „Cloud v tomto ohľade síce pomohol, ale nerieši schopnosť IT oddelenia zasahovať na zariadeniach, ktoré sú vypnuté alebo offline. Vďaka HP Wolf Connect sa pre správcov IT otvárajú nové možnosti vzdialenej správy a umožňuje efektívnu a účinnú správu zariadení používaných pracovníkmi mimo kancelárie.“

HP Wolf Protect & Trace s HP Wolf Connect je prvou softvérovou službou, ktorá dokáže lokalizovať, zablokovať a vymazať počítač na diaľku, aj keď je vypnutý alebo odpojený od internetu. Táto schopnosť prispieva k ochrane citlivých dát u mobilných zamestnancov a pomáha znižovať náklady na IT, pretože obmedzuje nutnosť opravy alebo výmeny počítača.

Zabezpečenie a správa zariadení používaných pri práci je pre organizácie najvyššou prioritou. Nový prieskum HP Wolf Security zistil, že 82 % vedúcich pracovníkov zodpovedných za ich zabezpečenie pociťuje v tejto oblasti nedostatky. Celosvetová štúdia, ktorej sa zúčastnilo 1 492 vedúcich pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť, priniesla nasledujúce zistenia:

  • 61 % respondentov uviedlo, že ochrana zariadení používaných v ich organizácii na hybridnú prácu bude v budúcom roku ešte zložitejšia.
  • 70 % respondentov uviedlo, že hybridná práca zvyšuje riziko straty alebo odcudzenia zariadenia.

„IT tímy potrebujú lepší spôsob, ako sa vysporiadať s nárastom počtu stratených alebo odcudzených zariadení,“ pokračuje Ian Pratt. „Doterajšie riešenie sa spoliehalo na to, že počítače sú zapnuté alebo pripojené k internetu, ale HP Wolf Connect teraz poskytuje robustné mobilné pripojenie, ktoré umožňuje nájsť, uzamknúť a vymazať stratené alebo odcudzené zariadenie, aj keď je odpojené alebo vypnuté. To je dôležité predovšetkým tam, kde môžu počítače obsahovať osobné údaje alebo duševné vlastníctvo. Po začlenení modulu Wolf Connect do služby HP Wolf Protect and Trace je možné presne zistiť, kde a kedy sa zariadenie stratilo a za ako dlho sa ho podarilo uzamknúť alebo z neho vymazať obsah.“

Základom je zabezpečenie koncového zariadenia

Pri používaní mimo kancelárie sú notebooky, osobné počítače alebo tlačiarne najzraniteľnejšie, či už z hľadiska straty alebo krádeže alebo kvôli útokom hackerov. To si vyžaduje vytvorenie nových stratégií kybernetickej bezpečnosti a vývoj inovatívnych bezpečnostných nástrojov, ktoré by reagovali na meniace sa správanie zamestnancov.

  • 84 % pracovníkov zodpovedných za podnikovú bezpečnosť tvrdí, že koncové zariadenia sú zdrojom väčšiny bezpečnostných hrozieb a miestom, kde je riziko možnej ujmy na podnikaní najväčšie.
  • 66 % respondentov uvádza, že najväčšou slabinou kybernetickej bezpečnosti je možnosť napadnutia zariadení používaných pracovníkmi mimo kancelárie. Ako najväčšie riziká sú uvádzané phishing, ransomware a útoky cez nezabezpečené domáce siete.
  • 65 % respondentov tvrdí, že je pre nich náročné aktualizovať opatrenia na detekciu hrozieb (napr. nástroje Endpoint Detection & Response a Security Information and Event Management) tak, aby reflektovali správanie zamestnancov, čo sťažuje odhaľovanie útokov.
  • Tri štvrtiny (76%) pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť sa zhodujú v názore, že kľúčom k ochrane zariadenia je izolácia aplikácií, ale v súčasnosti ju využíva iba 23 % z nich; 32 % potom plánuje jej zavedenie v najbližších 12 mesiacoch.

„Prechod na flexibilný spôsob práce si vyžaduje odklon od starého myslenia zameraného na ochranu perimetra. V záujme odstránenia existujúcich nedostatkov sa ústredným bodom každej bezpečnostnej stratégie musí stať koncové zariadenie. Kľúčovým opatrením na ochranu používateľov, ktoré nebude nijako obmedzovať slobodu, ktorú ponúka flexibilný spôsob práce, bude nasadenie hardvérových bezpečnostných prvkov a ochrana nad úrovňou, na úrovni a pod úrovňou operačného systému – napríklad izolácia aplikácií,“ uzatvára Ian Pratt.

Zabezpečenie je kľúčovou témou pre rok 2023

Nový prieskum spoločnosti HP zameraný na zabezpečenie flexibilného spôsobu práce podrobne popisuje, akú prioritu dávajú bezpečnostné tímy zabezpečenia:

  • Štyria z piatich (82 %) pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť uviedli, že zvýšili rozpočet na kybernetickú bezpečnosť špeciálne vo vzťahu k flexibilným pracovníkom. 71 % respondentov očakáva, že sa tieto investície v roku 2023 ešte zvýšia.
  • 80 % respondentov zaviedlo odlišný súbor nástrojov a zásad na ochranu zamestnancov pracujúcich v hybridnom režime.
  • 70 % respondentov obmedzuje prístup k firemnej sieti ľuďom pracujúcim na diaľku, aby sa minimalizovalo riziko narušenia bezpečnosti.

O HP Wolf Security

HP Wolf Security predstavuje nový druh zabezpečenia koncových bodov. Portfólio HP zabezpečenia a bezpečnostných služieb, zameraných na koncové body, je navrhnuté takým spôsobom, aby pomohlo spoločnostiam chrániť počítače, tlačiarne a pracovníkov pred kybernetickými predátormi. HP Wolf Security poskytuje komplexnú ochranu koncových bodov a odolnosť, ktorá začína na hardvérovej úrovni a rozširuje sa na softvér a služby.

 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o.