Obchodné informácie
Obchodné informácie
Obchodné informácie

Obchodné informácie

Pred nákupom v ASBIS SK je potrebné zaregistrovať sa.

Dealerom tovaru ASBIS SK sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky. Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru ASBIS SK, ale predáva tento tovar tretím osobám.


Before any purchase, you need to be registered in ASBIS SK.

ASBIS SK product dealer (Customer) can be any legal or individual person – entrepreneur, with the certificate of incorporation, in the case of individual person with business license, with authorization to sell and purchase computer equipment. Dealer is not the end consumer of ASBIS SK products, these products are sold to third parties.

Registrácia slovenských odberateľov

Postup pri registrácii tuzemských odberateľov:

 1. Vyplníte registračný formulár / registrácia
 2. Následne Vás kontaktuje registračné oddelenie a bude požadovať tieto dokumenty:

  • - vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú zmluvu v dvoch výtlačkoch / zmluva
  • - sken osvedčenia o registrácii DIČ / IČ DPH

  • Dokumenty je potrebné poslať na e-mail: registracie[at]asbis.sk
 3. Po schvalení registrácie Vám zašleme prístupové údaje na zadanú mailovú adresu. Vašu kópiu dílerskej zmluvy Vám zašleme dodatočne poštou.
Foreign customer registration process
Registrácia zahraničného odberateľa

Postup pri registrácii zahraničných odberateľov:

 1. Vyplníte registračný formulár / registrácia
 2. Následne Vás kontaktuje registračné oddelenie a bude požadovať tieto dokumenty:

  • Všetky dokumenty musia byť opečiatkované a podpísané. Splnenie týchto podmienok je povinné pre úspešnú registráciu.
  • - ASBIS New customer form
  • - výpis z obchodného registra
  • - VAT certifikát

  • Dokumenty je potrebne poslat na e-mail: registracie[at]asbis.sk
 3. Po schvalení registrácie Vám zašleme prístupové údaje na zadanú mailovú adresu.

Foreign customer registration process:

 1. Complete the registration form / registration
 2. Our registration department will contact you and request these documents:
 3. After verification we will send your credentials (login name and password) to provided email address.


Na tomto mieste nájdete všetky dôležité obchodné informácie ako všeobecné obchodné podmienky, dílerské zmluvy, zmluvy o splatnosti a ďalšie dôležité informácie.


  Obchodné informácie :

 • IČO : 31382541
 • IČ DPH: SK2020334195
 • DIČ: 2020334195
 • Banka: Tatrabanka EUR
 • Účet IBAN: SK38 1100 0000 0026 2502 4781
 • Swift / BIC: TATRSKBX
 • Sídlo : ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, Bratislava, 831 06


 • Dopravu tovaru zabezpečujeme po celom Slovensku do 24 hodín UPS kuriérom. Zdarma nad 100€ bez DPH


  Pre pridelenie nového kreditu je potrebné vykonať odbery celkovo nad 2000€ bez DPH v hotovosti/proformou


  Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.asbis.sk spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.asbis.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené dalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.


  Akákoľvek časť internetovej stránky www.asbis.sk (zvlášť popisy, obrázky a vyobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.


  Upozorňujeme, že informácie na stránke www.asbis.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


  Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.


  Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané stránke www.asbis.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.


  Informácie uvedené na stránke www.asbis.sk spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

  Kreditné pravidlá ASBIS SK spol. s r.o.

  1. Základné pravidlá pre pridelenie nového kreditu
   1. odber 2 000 € bez dph za posledný rok
    • v hotovosti, dobierkou alebo proforma faktúrou
    • odbery musia byť minimálne 2
   2. právna zmena odberateľa s kreditom
    • ak príde k zmene právneho postavenia zákazníka s kreditom (napríklad zmena živnostníka na s.r.o., zmena názvu firmy), nový právny subjekt dostáva rovnaký kreditný rámec a splatnosť ako mal pôvodný subjekt

   ASBIS SK, s.r.o. si preveruje každého nového zákazníka, preto pridelenie kreditu trvá 0-7 dní. ASBIS SK, s.r.o. si vyhradzuje právo neprideliť kredit zákazníkovi, o ktorom pri preverovaní získa negatívne informácie.

   Každý zákazník musí mať podpísanú kreditnú zmluvu PRED nastavením kreditu.


  2. Splatnosť faktúr
   1. štandardná splatnosť faktúr je 7 alebo 10 dní. Zákazník môže požiadať o dlhšiu splatnosť podľa nasledujúceho modelu:
    • obrat nad 2 000 € bez dph/ mesiac = možnosť nastavenia splatnosti 14 dní
    • obrat nad 5 000 € bez dph / mesiac = možnosť nastavenia splatnosti 21 dní
    • obrat nad 10 000 € bez dph / mesiac = možnosť nastavenia splatnosti 30 dní
    • splatnosť nad 30 dní sa rieši individuálne
   2. obrat sa počíta za 2, po sebe nasledujúce mesiace (za každý mesiac musí byť požadovaný obrat)
   3. zákazník má právo požiadať tiež o predĺženie splatnosti za poplatok, a to na všetky vystavené faktúry v rámci kreditu, ako aj na špecifické faktúry podľa dohody. Poplatok sa stanovuje na základe dohody s kreditným oddelením alebo vedením spoločnosti, pričom štandardná hodnota poplatku je 1% zo sumy bez DPH za 1 mesiac. O predĺženie splatnosti treba požiadať pred vystavením faktúry, aby bolo možné poplatok nastaviť.
   4. predĺženie splatnosti za poplatok je možné len pod podmienkou, že zákazník odoberá tovar pravidelne počas minimálne 3 mesiacov v minimálnej sume 3 000 € a nemá žiadne záväzky po dobe splatnosti

  3. Proforma faktúry
   1. platba musí byť pripísaná na účte ASBIS SK alebo v pokladni
   2. v prípade platby z inej banky akceptujeme iba e-mail o realizácii platby priamo z banky, ktorý je potrebné poslať na e-mailovú adresu credits@asbis.sk
   3. tovar bude expedovaný zo skladu ASBIS SK iba v predchádzajúcich 2 prípadoch

  4. Zablokovanie zákazníka
   1. systém automaticky blokuje zákazníka, ktorého pohľadávka je 10. deň po splatnosti
   2. odblokovanie je možné až po úhrade pohľadávok po splatnosti

  5. Zrušenie kreditu
   1. zákazník nedodržiava dohodnutú splatnosť faktúr
    • zákazník s novo-prideleným kreditom -nedodržanie splatnosti pri prvých faktúrach (omeškanie viac ako 15 dní)
    • zákazník s existujúcim kreditom -opakované nedodržiavanie splatnosti (omeškanie viac ako 21 dní) -opätovné pridelenie kreditu bude posudzované individuálne
   2. výška odberu
    • odber zákazníka nesmie klesnúť pod 170 € mesačne (bez DPH)
    • pre opätovné pridelenie kreditu musia byť znovu splnené základné podmienky
   3. negatívne informácie

  6. Obnovenie zrušeného kreditu
   1. je výhradne na posúdení kreditného oddelenia na základe histórie zákazníka a iných skutočností
   2. kredit zrušený z dôvodu opakovanej zlej platobnej disciplíny nie je možné obnoviť
   3. v individuálnych prípadoch je možné obnoviť kredit po úhrade úrokov z omeškania

  7. Penalizácia
   1. v prípade omeškania úhrad 10 a viac dní má ASBIS SK právo vystaviť penalizačnú faktúru
   2. ak sa penalizuje väčší objem faktúr naraz, môžu byť v penalizácii zahrnuté aj faktúry, ktoré boli uhradené menej ako 10 dní po splatnosti

  8. Minimálny mesačný obrat
   1. nesmie klesnúť pod 170 € (bez DPH)
   2. pri analýze sa počíta obrat za 12 posledných mesiacov, ktorý nesmie byť menší ako 2 000 € bez DPH
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 2 321 65 111

maps
Pobočka Košice

Južná trieda 66

040 01 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2018 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

Naša stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním našej stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac info